Tag: Registry

วิธีใช้โปรแกรม windows 7 registry tweaker

Windows 7 Registry Tweaker คือโปรแกรมปรับแต่งรีจีสเตอร์ของ Windows 7 ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น ปิดการแสดงผลเมนูบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว…

Read More

Folder Options หาย ทำอย่างไีรดี !!!

Folder Options หาย!!! ถาม: จู่ๆ Folder Option ที่อยู่ในเมนู Tools ก็หายไปเฉยๆ…

Read More