Tag: Rename

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากในครั้งเดียว

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละหลายๆไฟล์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename) เป็นพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนทำเป็นอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ ค้นหา หรือจัดกลุ่มไว้ให้เป็นระเบียบนั่นเอง แต่ส่วนมากก็เป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละไฟล์ แล้วถ้าไฟล์งานหรือรูปภาพเรามีจำนวนมากๆ เป็นร้อยๆไฟล์จะเปลี่ยนชื่อทีละไฟล์ก็เมื่อยมือกันพอดี…

Read More