Tag: Reset

วิธีการ Reset ตลับหมึกของปริ๊นเตอร์ Canon MP450

วิธีการ Reset ตลับหมึกของปริ๊นเตอร์ Canon MP450 วิธีการที่ 1 : ใช้โปรแกรม Mptool…

Read More

Printer MP145 ขึ้น E27

Printer MP145  ขึ้น E27  หมายถึง ที่ซับหมึกเต็ม วิธีแก้ 1.ปิดเครื่อง  (ขณะที่เสียบปลั๊กอยู่) 2.กด…

Read More