Tag: Spybot

สปายแวร์ติดง่ายกำจัดยาก

สปายแวร์ได้รับการพัฒนาให้มีความร้ายกาจมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากพวกมันมักจะได้รับการพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ชั้นอ๋องที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี พวกเขารู้วิธีที่จะอาศัยข้อได้เปรียบจากคุณสมบัติการทำงานที่มักจะถูกละเลย หรือไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งคงเป็นการยากที่จะมีใครสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดว่า สปายแวร์กำลังทำอะไรอยู่บ้างเมื่อมันได้รับการติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา หากเปรียบเทียบกับไวรัส พวกเรากลับพบว่า มันง่ายในการที่จะป้องกัน นั่นคงเป็นเพราะ…

Read More