Tag: TH Sarabun PSK

TH Sarabun PSK : ดาวน์โหลด Font TH SarabunPSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ

advertisement Font TH SarabunPSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ ดาวน์โหลด TH Sarabun PSK ตามที่ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบ…

Read More