Tag: Voice Message

Facebook Messenger ส่งข้อความเสียง

วิธีใช้งาน Facebook Messenger ส่งข้อความเสียงบน iPhone Android

Facebook Messenger ส่งข้อความเสียงได้ โดย Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งบริการบนอินเตอร์เน็ตที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะคู่แข่งก็ไม่หยุดเช่นกันพยายามที่จะสรรหาฟังก์ชั่นดีๆ มาให้คนได้ใช้งานกัน ล่าสุดก็มีข่าวว่า Facebook…

Read More