Tag: wanna cry ป้องกัน

ปิด SMB v1 เพื่อป้องกัน Wanna cry แต่มีปัญหา Windows XP ใช้เครื่องข่ายไม่ได้

จากที่บทความที่แล้วเราได้แนะนำขั้นตอนการป้องกันไวรัส Wanna cry ด้วยการปิด SMB v1 นั้นดูเหมือนจะมีปัญหาซะแล้ว เรามาดูทางแก้กัน การปิด SMB v1…

Read More