Tag: Windows XP

เข้า Safe mode ไม่ได้ เราช่วยท่านได้

เข้า Safe mode ไม่ได้ ทำอย่างไรดี ? สำหรับคนที่ต้องแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เป็นประจำโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์นั้น จะรู้จัก Safe mode เป็นอย่างดี…

Read More

RAM เสียรู้ได้อย่างไร

หน่วยความจำเสียเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก แต่น้อยคนจะทราบว่ามันเสีย เพราะอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้แสดงอาการที่หนักหนาอะไรเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ฮาร์ดิสก์หรือซีพียู ที่ทำให้พีซีไม่สามารถใช้งานได้เลย วันนี้เรามีสัญญาณบอกเหตุให้รู้ว่าหน่วยความจำเสียมาฝากครับ ให้สังเกตุอาการต่างๆดังต่อไปนี้ – เกิดจอฟ้าขึ้นระหว่างใช้งาน…

Read More

วิธีติดตั้งลง Windows xp ด้วย handy drive

1. คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องอ่าน DVD ครับ โดยคอมพิวเตอร์ที่ว่าต้องมี Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรม WinRAR…

Read More