ตั้งค่า Facebook ไม่ให้ส่งเมล์หาเรา

ตั้งค่า Facebook ไม่ให้ส่งเมล์หาเรา

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.