ทำให้ iPad iPod โทรได้และทำให้ iPhone เป็น 2 ซิม

ทำให้ iPad iPod โทรได้และทำให้ iPhone เป็น 2 ซิม

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.