ประกาศวันหยุด 9 เมษายน 2555 ครม.ประกาศให้ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

Home  »  เรื่องทั่วไป   »   ประกาศวันหยุด 9 เมษายน 2555 ครม.ประกาศให้ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

ครม.ประกาศให้ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 2555 เพราะอยุ่ในช่วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพวันหยุด 9 เมษยายน 2555สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555

      ประกาศจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้กำหนดให้ วันจันทร์ที่ เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องจากไม่ขัดกับหลักประเพณีปฏิบัติ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม ถวายความไว้อาลัยและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

       และ ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 รวมทั้งให้สถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตลอด 3 วันด้วย

มีกำหนดดังนี้คือ

วันหยุด9เมษยายน2555วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย.2555 เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุ
วันจันทร์ที่ 9 เม.ย.2555 เป็นงานพระ ราชทานเพลิงพระศพ และ
วันอังคารที่ 10 เม.ย.2555 เป็นงานเก็บพระอัฐิ

  1. ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555 รวม 3 วัน
  2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา
  3. ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
  4. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม

 

ที่มา matichon.co.th

Tags.

9 เมษายน 2555, 9 เมษายน 2555 ประกาศหยุด, ประกาศวันหยุดสงกรานต์ 2555, ประกาศวันหยุดราชการ 2555, วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุด, ประกาศวันหยุด 9 เมษายน 2555, วันที่ 9 เมษายน 2555, ประกาศหยุดสงกรานต์ 2555, ประกาศหยุดวันที่ 9 เมษายน 2555, 9 เมษายน วันหยุดราชการ

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *