คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

Home  »  เรื่องทั่วไป   »   คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็จากนโยบายรัฐบาลในการ ปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำ อย่างน้อย 15,000 บาท/เดือน ซึ่งได้นำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำไปแล้ว และล่าสุดได้มีการยืนยันร่างระเบียบดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.54 ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบาย ไว้อย่างแน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.55 ซึ่งถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

สำหรับบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้ ครอบคลุม 5 กลุ่ม จำนวนกว่า 649,323 คน คือ

  1. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
  4. ทหารกองประจำการ
  5. พนักงานราชการ

เงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.) กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท และกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค.เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท

ส่วนทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึง เดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค.เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท

ปัจจุบันมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 346,365 คน งบประมาณที่ใช้ 1,589 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 164,943 คน ทหารกองประจำการ จำนวน 138,015 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 455 ล้านบาทต่อเดือน รวมใช้งบประมาณ 2,044 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลา 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.55) จะใช้เงินจำนวน 18,396 ล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า ด้านระบบเงินเดือนนั้น ทางกรมฯ ได้เตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศก็สามารถจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนดทันที สำหรับการเยียวยาข้าราชการที่ทำงานมานานแล้ว และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค.55 เช่นกัน

ที่มา bangkokbiznews.com

Tags.

เงินเดือน 15000 ล่าสุด, เงินเดือน 15000ล่าสุด, ปรับเงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด, เงินเดือน15000ล่าสุด, 15000 ล่าสุด, เงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด, เงินเดือน15000 ล่าสุด, ข่าวเงินเดือน 15000 ล่าสุด, คําสั่งเงินเดือน 15000, การปรับเงินเดือน 15000 ล่าสุด

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *