คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลadvertisement

คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”

คลังเตรียมปรับรายได้ข้าราชการ-ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท/เดือน ดีเดย์ 1 ม.ค.55 เป็จากนโยบายรัฐบาลในการ ปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำ อย่างน้อย 15,000 บาท/เดือน ซึ่งได้นำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำไปแล้ว และล่าสุดได้มีการยืนยันร่างระเบียบดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.54 ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบาย ไว้อย่างแน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.55 ซึ่งถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

สำหรับบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้ ครอบคลุม 5 กลุ่ม จำนวนกว่า 649,323 คน คือ

  1. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  2. ลูกจ้างประจำ
  3. ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
  4. ทหารกองประจำการ
  5. พนักงานราชการ

เงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(พชค.) กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท และกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค.เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท

ส่วนทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึง เดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค.เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป แต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท

ปัจจุบันมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 346,365 คน งบประมาณที่ใช้ 1,589 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 164,943 คน ทหารกองประจำการ จำนวน 138,015 คน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 455 ล้านบาทต่อเดือน รวมใช้งบประมาณ 2,044 ล้านบาทต่อเดือน โดยในปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลา 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.55) จะใช้เงินจำนวน 18,396 ล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า ด้านระบบเงินเดือนนั้น ทางกรมฯ ได้เตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศก็สามารถจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนดทันที สำหรับการเยียวยาข้าราชการที่ทำงานมานานแล้ว และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค.55 เช่นกัน

ที่มา bangkokbiznews.comTags.

เงินเดือน 15000 ล่าสุด, เงินเดือน 15000ล่าสุด, ปรับเงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด, เงินเดือน15000ล่าสุด, 15000 ล่าสุด, เงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด, เงินเดือน15000 ล่าสุด, ข่าวเงินเดือน 15000 ล่าสุด, คําสั่งเงินเดือน 15000, การปรับเงินเดือน 15000 ล่าสุด

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *