รัฐบาลจัดงบ 50 ล้าน แจก iPhone iPad ให้แก่สมาชิกรัฐสภาadvertisement

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาท! จัดซื้อ iPhone 4S และ iPad (2 หรือ 3) จำนวน 700 เครื่อง ให้แก่สมาชิกรัฐสภา

รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อ iPhone 4S และ iPad (อาจจะเป็นรุ่นใหม่ซะด้วย) ทั้งสิ้น 700 เครื่อง ให้แก่สมาชิกรัฐสภา ปัจจุบันมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 150 ท่าน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 500 ท่าน (ยังไม่ทราบว่าจะได้รับแจกทุกคนหรือไม่)

รัฐบาลจัดงบ 50 ล้าน แจก iPhone iPad ให้แก่สมาชิกรัฐสภา

ข่าวนี้มาจากข้อความทวีตเตอร์จากคุณ aunonline ระบุว่า

 ” รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาท! จัดซื้อ iPhone4s และ iPad(2หรือ3) จำนวน 700 เครื่อง ให้แก่สมาชิกรัฐสภา #CH3 “

 Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *