วันเด็กแห่งชาติ 2556

Home  »  Doodlesข่าวไอทีเรื่องทั่วไป   »   วันเด็กแห่งชาติ 2556

วันเด็กแห่งชาติ โดยทั่วไปคงจะทราบกันดีว่าวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยเรานั้นจะตรงกับ วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ของทุกปี วันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556 เนื่องจากว่าเป็นวันเสาร์คนส่วนมากก็ต้องหยุดอยู่แล้วแต่ก็จัดให้เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป

การจัดงานวันเด็กครั้งแรกเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และในตอนนั้นได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ

และก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติให้เปลี่ยนกำหนดวันของวันเด็กแห่งชาติไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเหมือนดังเช่นปัจจุบัน และได้เริ่มจัดงานวันเด็กสำหรับวันใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2508 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ในทุกๆ ปีนายกรัฐมนตรีก็จะให้คำขวัญวันเด็กและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2556 นี้นะครับ และโตขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของสังคมนะครับ

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

สำหรับวันนี้เว็บไซต์กูเกิ้ลก็ได้แสดงโลโก้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยด้วยครับ

Tags.

วันเด็ก

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *