ครม.ไฟเขียวเงินเดือนปริญญาตรี 15000 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย

Home  »  เรื่องทั่วไป   »   ครม.ไฟเขียวเงินเดือนปริญญาตรี 15000 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย

ครม.ไฟเขียวเงินค่าครองชีพชั่วคราว 388 ล้านบาท ให้พนักงานมหาวิทยาลัย 15,902 คน ที่รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 15000 บาท 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจำนวนหนึ่งแต่เมื่อรวมกับเงินเดือน หรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 15,902 คน ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 77 แห่ง จำนวนเงิน 388 ล้านบาท

แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 16 แห่ง จำนวนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 12 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 40 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ซึ่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ที่มา ผู้จัดการ

 

Tags.

พนักงานมหาวิทยาลัย, ครม เงินเดือน 15000, เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย 15000, เงินเดือน 15000 พนักงานมหาวิทยาลัย, เงินเดือน 15000 ล่าสุด มกราคม, 15000 พนักงานมหาวิทยาลัย, ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย, ครม เงินเดือน 15000 ล่าสุด, เงินเดือน 15000 ล่าสุด มกราคม 2555

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *