เปิดโปรแกรมไม่ได้ ขึ้น Open with ใน Windows 7 และ Windows XP

เปิดโปรแกรมไม่ได้ ขึ้น Open with ใน Windows 7 และ Windows XP

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.