เมื่อ keyboard เสีย เรามาใช้ on-screen keyboard

Home  »  Tip   »   เมื่อ keyboard เสีย เรามาใช้ on-screen keyboard

เมื่อ keyboard เสีย เรามาใช้ on-screen keyboard

เราสามารถใช้โปรแกรมที่มากับ winxp มาแก้ขัดก่อนได้ คือ
on-screen keyboard

ไปที่ C:/Windows/System32/osk.exe

osk-keyboard

Tags.

โปรแกรมคีย์บอร์ด, on screen keyboard, keyboard on screen, run keyboard on screen, on-screen keyboard, โปรแกรม คีย์บอร์ด, โปรแกรมคีย์บอร์ด pc, โปรแกรม keyboard, โปรแกรมคีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์, ซ่อมคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *