keyboard shortcuts คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์

Home  »  Tip   »   keyboard shortcuts คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับระบบวินโดว์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับระบบวินโดว์

เป็นการใช้แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดให้มีประสิทธิภาพที่สุด ถ้าสามารถใช้ได้ครบคือเราแทบจะไม่ต้องจับเมาส์เลยครับทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย มาดูกันว่าคีย์ลัดไหนที่เราเคยใช้และยังไม่เคยใช้ครับ

 • CTRL+C (คัดลอก)
 • CTRL+X (ตัด)
 • CTRL+V (วาง)
 • CTRL+Z (ยกเลิก)
 • DELETE (ลบ)
 • SHIFT+DELETE (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ในถังขยะ)
 • กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)
 • กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)
 • ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
 • CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)
 • CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)
 • CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)
 • CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)
 • CTRL+A (เลือกทั้งหมด)
 • ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
 • ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)
 • ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)
 • ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่)
 • ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)
 • ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)
 • ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)
 • ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)
 • SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)
 • ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
 • CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)
 • ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)
 • อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)
 • ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)
 • ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)
 • ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)
 • ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)
 • BACKSPACE (ย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านั้นใน Explorer)
 • ESC (ยกเลิกการทำงานในปัจจุบัน)
 • กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ยกเลิกการเล่นซีดีรอมอัตโนมัติ)
 • Ctrl+ Shift +Del (เปิด Task Manager)

 

คีย์ลัดสำหรับ Dialog Box

 • CTRL+TAB (เปลี่ยนแท็บบน Dialog Box)
 • CTRL+SHIFT+TAB (เปลี่ยนแท็บบน Dialog Box ถอยกลับ)
 • TAB (ย้ายตำแหน่งปุ่มบน เปลี่ยนแท็บบน Dialog Box)
 • SHIFT+TAB (ย้ายตำแหน่งปุ่มบน เปลี่ยนแท็บบน Dialog Box ถอยกลับ)
 • ALT+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ (เปิด option นั้น)
 • ENTER (สั่งให้ option นั้นทำงาน)
 • SPACEBAR (เลือกหรือไม่เลือกเครื่องหมายถูกหรือ check box)
 • ปุ่มลูกศร (ย้ายตำแหน่งไป option ต่างๆ)
 • F1 key (เปิดเมนูช่วยเหลือ)

 

คีย์ลัดทั่วไปของระบบวินโดว์

 • ปุ่มโลโก้วินโดว์ (เปิด Start menu)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+BREAK (เปิดหน้าต่าง System Properties)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+D (ย่อทุกหน้าต่างลงให้เห็นเดสก์ท็อบ)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+M (พับทุกหน้าต่างพร้อมกับ)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+SHIFT+M (เปิดทุกหน้าต่างที่พับไว้ขึ้นพร้อมกัน)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+E (เปิด My Computer)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+F (ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์)
 • CTRL+ปุ่มโลโก้วินโดว์+F (ค้นหาคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+F1 (หน้าต่างช่วยเหลือ)ปุ่มโลโก้วินโดว์+ L (ล็อคแป้นพิมพ์)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+R (เปิดหน้าต่าง Run)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์+U (เปิดหน้าต่าง Utility Manager)

 

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเข้าถึง

 • กดปุ่ม SHIFT ด้านขวาไว้ 8 วินาที (เพื่อเปิด ปิด FilterKeys)
 • ALT ซ้าย + SHIFT ซ้าย + PRINT SCREEN (เปิด ปิด High Contrast )
 • ALT ซ้าย + SHIFT ซ้าย + NUM LOCK (เปิด ปิด MouseKeys)
 • กด SHIFT 5 ครั้ง (เปิด ปิด StickyKeys)
 • NUM LOCK ค้าง 5 วินาที (เปิด ปิด ToggleKeys)
 • ปุ่มโลโก้วินโดว์ +U (เปิด ปิด Utility Manager)

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows Explorer

 • END (เลื่อนไปด้านล่างของหน้าต่าง)
 • HOME (ไปบนสุดของหน้าต่าง)
 • NUM LOCK+ * (เปิดโฟลเดอร์ย่อยทุกอันที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักนั้น)
 • NUM LOCK+ เครื่องหมายบวก (+) (แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก)
 • NUM LOCK+เครื่องหมายลบ (-) (ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก)
 • ลูกศรซ้าย (ย้ายตัวเลือกไปทางซ้าย)
 • ลูกศรขวา (ย้ายตัวเลือกไปทางขวา)

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Internet Explorer

 • CTRL+B (เปิด Favorites)
 • CTRL+E (ไปช่องค้นหา)
 • CTRL+F (ค้นหา)
 • CTRL+H (เปิดแท็บประวัติการเข้าเว็บ)
 • CTRL+I (เปิดแท็บ Favorites bar)
 • CTRL+L (เปิด Open dialog box)
 • CTRL+N (เปิดหน้าต่างใหม่)
 • CTRL+O (เปิด Open dialog box เหมือนกับ CTRL+L)
 • CTRL+P (หน้าต่างพิมพ์เอกสาร)
 • CTRL+R (เปิดหน้าเว็บเดิมอีกครั้ง)
 • CTRL+W (ปิดหน้าเว็บปัจจุบัน)

Tags.

แป้นพิมพ์

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *