อเมเลีย เอียร์ฮาร์ต (Amelia Mary Earhart)

อเมเลีย เอียร์ฮาร์ต (Amelia Mary Earhart)

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.