ARDV ล่าสุด ป้องกันไวรัสแฮนดี้ไดร์วด้วย ARDV ล่าสุด 2012,download ARDV ล่าสุด

Home  »  ปัญหาไวรัส   »   ARDV ล่าสุด ป้องกันไวรัสแฮนดี้ไดร์วด้วย ARDV ล่าสุด 2012,download ARDV ล่าสุด

ARDV กันไวรัสจาก Hanndy Drive ด้วยARDV ล่าสุด,download ARDV ล่าสุด

Anti Removable Disk Virus (download ardv ล่าสุด) คือ โปรเจคที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงโปรแกรมขนาดเล็กทำงานว่องไว ที่จะทำหน้าที่ปกป้องรักษาไวรัสที่มากับแฮนดี้ไดร์วโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการเชื่อมต่อเข้าเครื่อง ขณะนี้พร้อมที่จะให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ardv ล่าสุด 2012 ไปใช้งานได้ฟรี โดยสามารถป้องกันไวรัส Autorun และไฟล์ที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นไวรัส ต่างๆได้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลบไฟล์ต้องสงสัยได้ทันที สามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรม ardv ล่าสุด ได้ เชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสติดไวรัสจากอุปกรณ์ Removable Disk ลงได้มาก

ป้องกันไวรัสแฮนดี้ไดร์วด้วย ARDV

ARDV สามารถป้องกันไวรัสที่สร้างไฟล์ autorun.inf ลงใน Handydrive ได้ทุกฃนิด เมื่อพบไฟล์ที่เสี่ยงว่าเป็นไวรัสจะทำการย้ายไฟล์เหล่านั้นไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า “ardv_suspicious_files(s)” ให้เข้าไปตรวจสอบไฟล์ต่างๆในโฟลเดอร์ “ardv_suspicious_files(s)” ว่ามีไฟล์ที่เราเป็นเจ้าขอหรือไม่ถ้ามีก็คัดลอกออกมาเก็บไว้และทำการลบไฟล์ที่เหลือทิ้งทันที

ซึ่ง ardv ล่าสุด นี้ สามารถใช้ได้กับ ardv win7,ardv windows 7,ardv xp, ardv windows xp

 

Tags.

ahdv 2012, ardv 2012, ป้องกันไวรัส flash drive, สแกนไวรัสแฟลชไดร์, โหลดโปรแกรมเข็มฉีดยาฟรี, โปรแกรมสแกนไวรัสเข็มฉีดยา, โหลดโปรแกรมสแกนไวรัสเข็มฉีดยา, โปรแกรมสแกนแฟลชไดร์, โหลดโปรแกรมสแกนไวรัสเข็มฉีดยาฟรี, โปรแกรมแสกนแฟลชไดร์

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *