เปลี่ยนภาพหน้าปกเฟสบุ๊คเป็น Start Screen แบบ Windows 8 เก๋ๆ

เปลี่ยนภาพหน้าปกเฟสบุ๊คเป็น Start Screen แบบ Windows 8 เก๋ๆ

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.