วิธีขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดออนไลน์

Home  »  เรื่องทั่วไป   »   วิธีขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดออนไลน์

วิธีขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโดยช่องทางออนไลน์ หลายคนสงสัยใช่ไหมครับเกี่ยวกับ ออกเสียงประชามติ 2559 ออกเสียงประชามติ คืออะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ประชาชนทั่วไปให้ลงคะแนนเสียงในวันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยให้ลงคะแนนเสียงในจังหวัดที่ท่านอยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

แต่ถ้าท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปสถานที่หน่วยออกเสียงในจังหวัดของตัวเอง ท่านสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโดยใช้ช่องทางออนไลน์ได้ อย่าช้า!!! เพราะจะหมดเขตลองทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

ectoutvote1

จากนั้นกรอกตามแบบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบได้แก่

ectoutvote2

  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ชื่อ – สกุล เป็นภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) เช่น เกิดวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2520 ให้พิมพ์เป็น “15/07/2520”
  • หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (12 หลัก) ประกอบด้วย ตัวอักษร 2 หลัก ตัวเลข 10 หลัก ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำครั้งล่าสุดเท่านั้น

ectoutvote3

  • เลขรหัสประจำบ้าน ( 11 หลัก) เป็นตัวเลขทั้งหมด

ectoutvote4

  • เลือกจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ ก่อนที่จะเลือกให้ดูรายชื่อ สถานที่ออกเสียงประชามติด้วย (คลิกที่นี่ )
  • เมื่อกรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ / แก้ไขข้อมูล”
  • ตรวจสอบข้อมูลถ้าถูกต้องแล้วคลิก “บันทึกข้อมูล”
  • กดปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”

คำเตือน

ห้ามลงทะเบียนให้คนอื่น

“ผู้ใดลงทะเบียนแทนผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 57 ฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 61(1) ฐานก่อให้เกิดความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท”

สอบถามการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด โทร. 02-1418278-9 สายด่วน กกต. 1171

ที่มา http://election.dopa.go.th/ectoutvote/

 

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *