Google Maps for Android ใหม่นำทางโดย voice-guided navigationadvertisement

Google Maps for Android voice-guided navigation

สำหรับตัวผมเองใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์มาได้ประมาณเกือบ 2 ปีได้ แต่ไม่เคยได้ใช้ Google Maps เลยอาจจะเพราะว่าแรกๆการใช้งานไม่โดนใจเท่าไหร่ แต่ในเวอร์ชั่นล่าสุด Google Maps For Android 6.5 ได้ปรับฟีเจอร์หลายๆอย่างได้น่าใช้งานมากขึ้น  เช่น 

  • ปรับปรุงหน้า Navigation Home Screen ใหม่ 
  • แผนที่มีความละเอียดสูงมากขึ้น และภาพสิ่งก่อสร้าง 3 มิติ
  • เลือกรูปแบบพาหนะของการเดินทางได้ เช่น รถส่วนตัว รถประจำทาง จักรยาน และเดิน
  • รองรับไกด์สำหรับการนำทางด้วย GPS แบบมีเสียงพูด (voice-guided navigation)
  • รองรับการค้นหาที่สำคัญเช่นท้องถิ่นและธุรกิจการรีวิว, สนามบิน, โรงแรม, ร้านค้าปลีกและอื่น ๆอีกทั้งยังรองรับ Google Maps Street View ด้วย
กล่าวโดยรวมคือ Google Maps for Android มีการใช้งานที่มีความเป็น GPS navigator มากขึ้น ในมือถือแอนดรอยด์ใครที่ยังไม่มีก็ดาวน์โหลดใน Google Play ได้เลยครับ
Google Maps for Android
Google Maps for Android
Google Maps for Android

Google Maps for AndroidTags.

นําทาง android, โปรแกรมนําทาง android ฟรี, โปรแกรมนําทาง android, โปรแกรมนําทางฟรี, นําทาง android ฟรี, navigator android, โปรแกรมนําทาง, โปรแกรม gps android, gps android ไทย ฟรี, การนําทาง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *