วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆ ไฟล์ ในครั้งเดียว

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *