วันสตรีสากล 2560

Home  »  Doodlesเรื่องทั่วไป   »   วันสตรีสากล 2560

วันสตรีสากล 2560 วันนี้เรามีบทความ วันสตรีสากล มาฝากทุกท่าน เรามาดูกันว่ากิจกรรมวันสตรีสากลมีอะไร

วันสตรีสากล ภาษาอังกฤษ (International Women’s Day) แต่ก่อนเรียกว่าวันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) กำหนดให้ทุกวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงมีความ “ความเท่าเทียมทางเพศ

กลุ่มสตรีทั่วโลกได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานที่ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา ซึ่งวันสตรีสากล ไม่ได้เป็นแค่วันที่สตรีทั่วโลกร่วมกันฉลองเท่านั้น แต่ยังมีองค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย ในหลายประเทศได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันหยุดประจำชาติของตนด้วย

กิจกรรมวันสตรีสากล

การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลนั้นมีดังนี้

มีการประกาศเกียรติคุณ

จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจำปีเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับแรงงานสตรีในอดีต มีการถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องงาและอารมณ์ทางเพศ

ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรี

มีการให้ความรู้ในเรื่องของการกดขี่ทางเพศ การทำร้ายร่างกาย ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี หากมีเหตุการณ์ใดที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ จะต้องหาทางแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *