กสทช.ออกใบอุนญาต 3G ให้ AIS, DTAC, TRUE แล้ว

Home  »  ข่าวไอที   »   กสทช.ออกใบอุนญาต 3G ให้ AIS, DTAC, TRUE แล้ว

มีรายงานข่าวมาว่า กสทช. ได้มีมติออกใบอุนญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ 3ค่ายที่เข้าร่วมประมูลและได้แก่ AIS, DTAC และ TRUE และยังปรับลดค่าบริการลง 15 % พร้อมกับออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบกิจการ

แก่ผู้ชนะการประมูลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน 90 วันหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลง มีผลให้ใบอนุญาตมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2570 ตามที่กำหนดระยะเวลา 15 ปี ในใบอนุญาตไว้

กสทช.ออกใบอุนญาต 3G ให้ AIS, DTAC, TRUE แล้ว

นอกจากนี้ กสทช. ยังได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ผู้ประกอบการลดค่าบริการ 15% กำหนดไว้เป็นขั้นต่ำ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยที่ลดลง 10% ในแต่ละปี เพราะมีผลประกอบการมากขึ้นแต่ต้นทุนบางส่วนลดลงนั่นเอง จึงเห็นควรว่าสามารถปรับลดค่าบริการลงได้มากกว่า 15% อาจจะถึง 20% ได้ มีผลตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *