Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone

Home  »  AppsWindows Phoneข่าวไอที   »   Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone

Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone อัพเดเทข่าวในวงการไอทีกับ Comfixclub.com กันอีกแล้ว ทางโนเกียเตรียมปล่อยแอพพลิเคชั่นใหม่คือ Nokia Conference (Beta) เป็นแอพสำหรับช่วยประชุมหลายสายด้วยโทรศัพท์ (conference) ให้สะดวกยิ่งขึ้น

Nokia Conference เหมาะสำหรับคนที่ต้องประชุมทางไกลที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ห่างไกลกัน และมีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป สำหรับองกรณ์ที่ใข้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 และ 8 อยู่แล้ว Nokia Conference จะเข้ามาช่วยจัดการงานประชุมทางไกลให้ง่ายขึ้นได้

Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone
Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone

Nokia Conference รองรับโพรโตคอล Microsoft Lync และมีระบบช่วยจัดตารางประชุม อีกทั้งยังสามารถจัดการ PIN Code หรือ Conference ID สำหรับใช้ในระบบการประชุมทางด้วย

ที่มา Windows Phone Central

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *