Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phoneadvertisement

Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone อัพเดเทข่าวในวงการไอทีกับ Comfixclub.com กันอีกแล้ว ทางโนเกียเตรียมปล่อยแอพพลิเคชั่นใหม่คือ Nokia Conference (Beta) เป็นแอพสำหรับช่วยประชุมหลายสายด้วยโทรศัพท์ (conference) ให้สะดวกยิ่งขึ้น

Nokia Conference เหมาะสำหรับคนที่ต้องประชุมทางไกลที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ห่างไกลกัน และมีการสื่อสารที่แตกต่างกันไป สำหรับองกรณ์ที่ใข้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 และ 8 อยู่แล้ว Nokia Conference จะเข้ามาช่วยจัดการงานประชุมทางไกลให้ง่ายขึ้นได้
Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone
Nokia Conference ระบบประชุมทางไกลใน Windows Phone

Nokia Conference รองรับโพรโตคอล Microsoft Lync และมีระบบช่วยจัดตารางประชุม อีกทั้งยังสามารถจัดการ PIN Code หรือ Conference ID สำหรับใช้ในระบบการประชุมทางด้วย

ที่มา Windows Phone CentralRelated Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *