Google ออกแบบ Play Store ในแอนดรอยด์ใหม่ 2013

Home  »  Androidข่าวไอที   »   Google ออกแบบ Play Store ในแอนดรอยด์ใหม่ 2013

Google ออกแบบ Play Store ในแอนดรอยด์ใหม่ 2013 – Play Store คือร้านค้าออนไลน์หรือที่สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใครที่เข้าใช้งานประจำคงจะคุ้นเคยหับหน้าตาของ Play Store กันดี

ล่าสุด Google ได้ทำการปรับปรุงหน้าตาร้านค้าออนไลน์ Play Store ออกแบบใหม่ให้มีสีสันสวยงามจัดวางส่วนต่างๆ ให้ดูง่ายมากขึ้น เน้นรูปแบบการจัดเรียงลักษณะเป็นการ์ดวางเรียงกันมีไอคอนขนาดใหญ่ทำให้แตะใช้งานได้สะดวกขึ้น ดูสะอาดตามากขึ้น

Google ออกแบบ Play Store ในแอนดรอยด์ใหม่ 2013
Google ออกแบบ Play Store ในแอนดรอยด์ใหม่ 2013

สำหรับ Play Store แบบใหม่นี้จะสามารถใช้ได้กับ Android 2.2 หรือสูงกว่านั้น และจะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้งานอัพเดทตั้งแต่วันนี้แต่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะอัพเดทครบกับผู้ใช้งานทั้งหมด …

 

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *