โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก epson r380 download resetter Epson

Home  »  DownloadEpson PrinterPrinter   »   โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก epson r380 download resetter Epson

วิธีเคลียร์ซับหมึก epson ดาวน์โหลดโปรแกรมเคลียร์ซับหมึก epson r380 download Resetter Epson Stylus Photo R380

 • ต่อสาย USB แล้วเปิดปริ๊นเตอร์ให้เรียบร้อย
 • โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson Stylus Photo R380
 • แตกไฟล์ (รหัสผ่านไฟล์คือ thanks)
 • เปิดไฟล์ AdjProg.exe  กด Accept
 • Particular adjustment mode
 • Waste ink pad counter แล้ว OK
 • เลือก Main Pad Counter and FL Box Counter
 • กด Check แล้ว OK
 • กด Initialization แล้ว OK
 • Finish เสร็จสิ้นแล้วปิดโปรแกรม
 • ปิดปริ๊นเตอร์แล้วเปิดใหม่อีกครับ
 • ทดสอบใช้งาน

ดาวน์โหลด โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก epson r380

(รหัสผ่านไฟล์คือ thanks)

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *