Tag: ร่างรัฐธรรมนูญ

วิธีขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดออนไลน์

วิธีขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโดยช่องทางออนไลน์ หลายคนสงสัยใช่ไหมครับเกี่ยวกับ ออกเสียงประชามติ 2559 ออกเสียงประชามติ คืออะไร วันที่เท่าไหร่ ซึ่งตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ประชาชนทั่วไปให้ลงคะแนนเสียงในวันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7…

Read More