Tag: เคลียร์ซับหมึก

วิธีเคลียร์ซับหมึก Brother DCP315C, DCP310CN, DCP120C, DCP115C, DCP117C, DCP130C

วิธีเคลียร์ซับหมึกเครื่องพิมพ์ Brother วันนี้มาแบบเป็นชุดได้แก่ DCP315C, DCP310CN, DCP120C, DCP115C, DCP117C, DCP130C รุ่นต่างๆ เหล่านี้โดยพื้นฐานจะคล้ายๆ กัน วิธีแก้ไขเลยเหมือนกันนะครับ วิธีเคลียร์ซับหมึกเครื่องพิมพ์ Brother ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้ปิดเครื่อง แล้วดึงปลั๊กและสาย USB ออกให้หมด…

Read More
เคลียร์ซับหมึก Epson T13 ด้วย EPSON Adjustment Program

เคลียร์ซับหมึก Epson T13 ด้วย EPSON Adjustment Program

วิธีใช้ EPSON Adjustment Program เคลียร์ซับหมึก Epson Stylus T13 เครื่องพมพ์ Epson Stylus T13 ก็มีอาการซับหมึกเต็มเหมือนกันนะครับ เช่นเดียวกัน เราสามารถเคลียร์ที่ซับหมึกได้เหมือนแคนอนแต่วิธีการจะต่างกัน คือ EPSON ไม่ต้องเข้า Service mode และโปรแกรมที่ใช้ก็ต่างกัน…

Read More

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon E500 ซับหมึกเต็ม P07

Canon E500 ซับหมึกเต็ม P07 Canon E500 ขึ้น P07 คือ ที่ซับหมึกเต็ม ซึ่งซับหมึกเต็มนั้นเป็นอาการปกติของเครื่องพิมพ์แคนอน ซึ่งเราสามารถเคลียร์ซับหมึกเพื่อปิดการแจ้งเตือนนี้และใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมได้ โดยก่อนอื่นต้องดาวน์โหลด Service Tool ของ Canon ก่อนครับ จากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างให้ครบ ขั้นที่ 1 ให้เข้า…

Read More

Canon mp287 error P07 E08 และวิธีเคลียร์ซับหมึก โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon mp287 error P07 E08 โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก MP287 Services mode mp287 อันดับแรก ต้องเข้า Services mode mp287 โดยการกดปุ่มก่อนครับโดย ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ ถอดสาย…

Read More