Tag: b200

error b200 canon

วิธีแก้ไข Error B200 ใน Canon iP2770 และ MP258 ไฟกระพริบ 10 ครั้ง

Canon iP2770 และ MP258 Error B200 Error B200 ในเครื่องพิมพ์แคนนอนนั้นนานๆจะเจอที โดยจะมีไฟกระพริบสลับกัน 10…

Read More