Tag: Canon E500

Canon E500 error code แบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

Error Code ของ Canon E500 มีอะไรบ้าง? เครื่องพิมพ์ยี่ห้อแคนนอนนั้นเวลามีปัญหาหาขึ้นมา ก็จะมีรหัสเป็นตัวอักษรและตัวเลขสลับกันขึ้นมาบนหน้าจอเล็กๆ หน้าเครื่อง ซึ่งการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ…

Read More

วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon E500 ซับหมึกเต็ม P07

Canon E500 ซับหมึกเต็ม P07 Canon E500 ขึ้น P07 คือ ที่ซับหมึกเต็ม…

Read More