Canon E500 error code แบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

Home  »  How toPrinter   »   Canon E500 error code แบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

Error Code ของ Canon E500 มีอะไรบ้าง?

เครื่องพิมพ์ยี่ห้อแคนนอนนั้นเวลามีปัญหาหาขึ้นมา ก็จะมีรหัสเป็นตัวอักษรและตัวเลขสลับกันขึ้นมาบนหน้าจอเล็กๆ หน้าเครื่อง ซึ่งการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ได้ เราจะต้องรู้ความหมายของรหัสเหล่านั้น เช่น E02 เป็นต้น สำหรับ Canon E500 ก็เช่นเดียวกันเราไปรู้จักของความหมายรหัสต่างๆ กันเลย

 • Error Code E02 สาเหตุคือกระดาษอาจจะหมดหรือใส่แน่นเกินไป ควรปรับช่องใส่กระดาษให้พอดีกับกระดาษไม่แน่นจนเกินไปครับ
 • Error Code E03 มีปัญหาในส่วนของชุดดึงกระดาษหรือกระดาษติด ให้แก้ไขโดยดึงสายไฟออกจากเครื่อง และดึงกระดาษออก แล้วจากนัั้นปรับช่องใส่กระดาษให้พอดีกับกระดาษไม่ให้แน่นจนเกินไป ลองทดสอบดูว่าเครื่องดึงกระดาษเข้าไปหรือไม่ถ้าเครื่องไม่ดึงกระดาษบางทีชุดกระดาษอาจจะมีปัญหาก็ได้
 • Error Code E04 สาเหตุตลับหมึกอาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขโดยถออดตลับหมึกออกมาแล้วทำความสะอาดตรงลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
 • Error Code E05 นี่ก็มีปัญหาในส่วนของตลับหมึกเช่นกัน แก้ไขโดยถอดตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจร ใส่กลับคืนแล้วลองใช้ดู ถ้าไม่หายให้ลองถอดตลับออกแล้วดึงปลั๊กไฟออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กไฟเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่อง นำตลับใส่เข้าไปใหม่ ลองใช้งานดู ถ้ายังไม่หายอีก แปลว่าตลับอาจจะเสียต้องเปลี่ยนใหม่
 • Error Code E06 สาเหตุคือถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องปิดอยู่ ให้เปิดถาดกระดาษออก
 • Error Code E07 อาการนี้เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งทุกคนจะเจอ สาเหตุคือแผ่นซับน้ำหมึกเต็ม ต้องใช้โปรแกรมรีเช็ทหรือต้องให้ช่างแก้ไขให้
 • Error Code E08 สาเหตุคือแผ่นซับหมึกใกล้จะเต็มแล้ว แก้ไขโดยการกดปุ่ม Black หรือ Color ก็สามารถใช้งานต่อได้แต่ให้เตรียมตัวแก้ไขแผ่นซับน้ำหมึกเต็มไว้ด้วย
 • Error Code E12 ให้ยกเลิกการพิมพ์ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่ลองพิมพ์อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้ให้กดกลับสู้ค่าเริ่มต้นที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 • Error Code E13 ที่ขึ้นรหัสนี้เพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ ให้แก้ไขโดยกดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ก้จะสามารถใช้งานต่อได้
 • Error Code E15 มีปัญหาในส่วนของตลับหมึกไม่สามารถใช้งานได้ ให้แก้ไขโดยทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
 • Error Code E16 สาเหตุคือหมึกหมด ให้แก้โดยกดปุ่ม Stop/Reset เพื่อยกเลิกสถานะน้ำหมึกและพิมพ์ต่อได้
 • Error Code E17 ถาดกระดาษด้านหน้าปิดอยู่ให้เปิดและสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 • Error Code E30 เพราะไม่สามารถตรวจขนาดกระดาษตามที่ผู้ใช้ตั้งค่าให้ยกเลิกการพิมพ์และลองสั่งใหม่
 • E500 Error Code E31 เครื่องพิมพ์ไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ให้ตรวจสอบการต่อสาย USB และลองสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • Error Code E40 เนื่องจากไม่สามารถอ่านข้อมูลตลับหมึกได้ ให้แก้ไขโดยถอดตลับหมึกออกมาตรวจสอบและทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่แล้วลองดูอีกครั้ง
 • Error Code E50 คือไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งหัวพิมพ์ได้ต้องส่งเครื่องให้ช่างทำความสะอาดชุดใส่ตลับหมึก
 • Error Code P02 เครื่องปริ้น แคนนอน e510 รหัส p02 เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดให้ลองตรวจสอบว่ามีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในเครื่องไหม และตรวจสอบสาย Encoder ว่าสกปรกหรือเปล่า รวมไปถึงการทำงานของชุดปั๊มว่าทำงานปกติหรือไม่
 • Error Code P10 สาเหตุเพราะกลไกเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด ให้ลองปิดเครื่อง และถอดสายไฟออกทิ้งไว้สักพักแล้วเปิดเครื่องใหม่ ลองใช้งานดู

Canon E500 error code แบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไข

นี่คือเท่าที่ได้รวบรวมมาซึ่งอาจจะมีรหัสอื่นๆ นอกจากนี้หรือถ้าบางรหัสที่กล่าวมาในนี้ไม่ถูกต้องยังไงเพื่อนๆ ที่มีความชำนาญสามารถแจ้งมาได้ทางความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกคนอื่นๆ อีกด้วย

เครื่องปริ้นขึ้น p02, canon e510 ขึ้น p02, canon e510 ขึ้น e02, เครื่องปริ้น canon e510 ปริ้นไม่ได้, canon e510 ขึ้น e05, canon e510 ขึ้น e08, canon e510 ไม่ดึงกระดาษ, canon e510 ขึ้น e06

Tags.

canon e510 ขึ้น e02, https://www com250 com/canon-e500-error-code/, e02 canone500, เครื่องปริ้น canon e510 ขึ้น p02, https://www com250 com/canon-e500-error-code/#:~:text=Error Code E02 สาเหตุคือ ไม่แน่นจนเกินไปครับ, ช่องตลับหมึก canon e500 ไม่เลื่อน, เครื่อง ป ริ้น canon e510 ขึ้น p02

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *