Tag: Encryption

วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop ขึ้น This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop ขึ้น This could be due to CredSSP…

Read More

5 วิธีถนอมแฟลชไดร์ฟสุดรัก

ภัยที่เกิดขึ้นกับแฟลชไดร์ฟโดยรวมๆคือ แฟลชไดร์ฟสูญหาย แฟลชไดร์ฟเสียหายเพราะโดนไวรัส การถูกดูข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลในแฟลชไดร์ฟสูญหาย วิธีแก้ไขคือ 1. เก็บไว้ใกล้ตัว-ไม่ต้องกลัวหาย นับวันแฟลชไดรฟ์จะมีขนาดเล็กลง หายง่ายมาก…

Read More