วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop ขึ้น This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

Home  »  How toWindows   »   วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop ขึ้น This could be due to CredSSP encryption oracle remediation

วิธีแก้ปัญหา Remote Desktop ขึ้น This could be due to CredSSP encryption oracle remediation ใน Windows 10

ซึ่งจะขึ้นเออเร่อแบบนี้ในรูปนี้ และไม่สามารถ Remote Desktop ได้

เรามาดูวิธีแก้ไขกัน

  • ไปที่ edit group policy

  • จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา

  • เลือกไปที่ Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentails Delegation
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ Encryption Oracle Remediation เพื่อแก้ไข

  • เปลี่ยนเป็น Enable
  • แก้ตรง Protection Level เป็น  Vulnerable
  • กด Apply แล้ว OK เสร็จเรียบร้อยครับ

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *