Tag: Error Code

Canon E500 error code แบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

Error Code ของ Canon E500 มีอะไรบ้าง? เครื่องพิมพ์ยี่ห้อแคนนอนนั้นเวลามีปัญหาหาขึ้นมา ก็จะมีรหัสเป็นตัวอักษรและตัวเลขสลับกันขึ้นมาบนหน้าจอเล็กๆ หน้าเครื่อง ซึ่งการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ…

Read More

0x0000004E Error Code นี้จะแก้ยังไงดี ?

Error Code  0x0000004E (Blue Screen of Death ) จอฟ้ามหากาฬ จอฟ้า…

Read More