Tag: Recovery Mode

วิธีปลดล็อค Android ลองหลายรูปแบบมากเกินไป

วิธีปลดล็อค Android ลองหลายรูปแบบมากเกินไปหรือ Samsung ลองลายเขียนมากเกินไป

วิธีปลดล็อค Samsung Galaxy Y ลองลายเขียนมากเกินไป หรือปัญหา Android เครื่องล็อคแล้วขึ้นข้อความว่า ลองหลายรูปแบบมากเกินไป สาเหตุเกิดจาก…

Read More

วิธีเข้าใช้งาน Recovery Mode ของ Samsung Galaxy Cooper

วันนี้มีบทความแนะนำวิธีเข้าใช้งาน Recovery Mode ของ Samsung Galaxy Cooper มาให้เพื่อนๆ ที่จำเป็นต้องใช้ได้อ่านกัน แล้ว…

Read More