Tag: virus

สแกนไวรัสออนไลน์ Scan Virus Online ฟรีง่ายๆ

สแกนไวรัสออนไลน์ Scan Virus Online ฟรีง่ายๆ

สแกนไวรัสออนไลน์ Scan Virus Online – ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่กวนใจคนใช้คอมพิวเตอร์มากๆ ยิ่งในปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้สะดวกมากกว่าเมื่อก่อน ทำให้การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นกระจายได้ครอบคลุมมากขึ้น บางทีก็เข้ามาแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหมั่นตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลสำคัญของเรากันบ่อยๆ…

Read More

ทดสอบโปรแกรม antivirus ในเครื่องเรา

ทดสอบโปรแกรม antivirus ในเครื่องเรา 1. เปิดโปรแกรม NotePad ขึ้นมา 2. Copy โค้ดด้านล่างไปใส่ใน…

Read More

วิธีแก้ไวรัส msn ด้วย MSN Virus Cleaner 2.0.2.9 Lite

แก้ไวรัส msn ด้วย MSN Virus Cleaner 2.0.2.9 Lite MSN Virus…

Read More