พัฒนานักไอทีไทย ให้ทันไอทีโลก

Home  »  ข่าวไอที   »   พัฒนานักไอทีไทย ให้ทันไอทีโลก

เมื่อ 20 ปีก่อน เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในยุคนั้นคนยังมองภาพไม่ออกว่าสังคมออนไลน์ และการสื่อสารทางไกลทั้งเสียงและภาพจะเป็นเช่นไร ทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน แต่ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือ laptop, แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ smartphone ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสาร แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการเข้าอินเทอร์เน็ต หาข้อมูล เล่นเกมส์ หรือแม้แต่การดูหนังฟังเพลง อีกทั้งโทรศัพท์มือถือยังมีให้เลือกมากมายตามความชอบและรูปแบบการใช้ของแต่ละคน เช่น iPhone, Samsung, BlackBerry และ Nokia

หลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักว่าวิทยาการทางเทคโนโลยีนั้นก้าวไกลไปอย่างรวดเร็ว ประเทศชั้นนำในด้านเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนาบุคคลกรในด้านไอทีมานาน ประเทศไทยเองก็จำเป็นต้องก้าวตามให้ทัน โดยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มคนไอทีกลุ่มหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก่อตั้งสถาบัน IMC หรือ IMC Institute ขึ้นโดยการสนับสนุนของสมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย (ATCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรมไอทีไทยให้แข็งแกร่ง และเน้นเทคโนโลยีสำคัญ 4 ด้าน คือ Cloud Computing, Mobile Technology, Social Network และ Information (Big Data) โดยเฉพาะในเรื่องของซอฟแวร์ที่มีการพัฒนาอย่างมากในปัจจุบัน

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ตระหนักในเรื่องของปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งก็คือ การขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าประเทศไทยยังขาดทั้งข้อมูลของำการใช้งาน ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลการสำรวจแนวโน้มต่าง ๆ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราใช้กันอยู่นั้นล้วนมาจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศไทย อีกทั้งยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วย

ด้วยเหตุนี้ สถาบัน IMC จึงได้วางแผนดำเนินการ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่

  1. การวิจัยเชิงนโยบายและสำรวจตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศไทย
  2. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริหาร และด้านเทคนิค เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. การสนับสนุนทางด้านจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่และกำลังเติบโต (Emerging Technology) เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC 2015

ผู้สนใจสามารถติดต่อข่าวสาร และหลักสูตรอบรมล่าสุดของสถาบัน IMC ได้ง่าย ๆ จาก facebook ของสถาบัน(http://www.facebook.com/imcinstitute) โดยหลักสูตรอบรมมีให้เลือกหลากหลาย เช่น การอบรมหลักสูตร IT Service Management ที่ผ่านไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม และหลักสูตรอบรม Java Web Services and SOA Development วันที่ 22-24 เมษายน (Sun Certified Java Developer, Sun Certified Mobile Application Developer, Sun Certified Web Component Developer) นอกจากข้อมูลหลักสูตรอบรมแล้วยังมีข้อมูลสไลด์การบรรยายจากการอบรมสัมมนาที่ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้เองอีกด้วย

พัฒนานักไอทีไทย ให้ทันไอทีโลก
พัฒนานักไอทีไทย ให้ทันไอทีโลก

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *