Wi-Fi กับ Wireless ต่างกันอย่างไร

Home  »  ระบบเครือข่าย   »   Wi-Fi กับ Wireless ต่างกันอย่างไร

Wi-Fi กับ Wireless ต่างกันอย่างไร

คงจะได้ยินคำว่า ไวไฟกับไวเลส กันมานานและชินหูพอสมควร แต่ทราบหรือไม่ว่าไวไฟกับไวเลสนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกันแน่

Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) นั้นเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) ปัจจุบันนั้นใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงผ่านจุดให้บริการ ซึ่ง Wi-Fi (ไวไฟ) เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สายภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทุกตัวยี่ห้อต่างๆ นั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา

Wireless ลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย ซึ่งอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือว่่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless ง่ายๆ Wireless ก็คือระบบ LAN แบบไร้สาย (WLAN) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย ถ้าเครือข่ายที่เชื่อมต่อมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

กล่าวโดยสรุปว่าไวไฟกับไวเลสต่างกันอย่างไร

  • ถ้าเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เราจะเรียกว่า Wireless
  • ถ้าเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรง เราจะเรียกว่า Wi-Fi

 

Tags.

wifi กับ wireless ต่างกันอย่างไร, wifiกับwirelessต่างกันอย่างไร, โปรแกรมปล่อย wifi, ตัวปล่อยสัญญาณ wireless ราคา, โลโก้ wifi, โปรแกรมปล่อย wireless, ตัวปล่อยสัญญาณ wifi ราคา, wifi กับ wireless ต่างกันยังไง, ระบบไวไฟ, wifi และ wireless ต่างกันอย่างไร

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *