ปรับค่าใน System Restoreadvertisement

โดยปกติ Windows xp จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ใน Restore ยิ่งถ้าฮาร์ดดิสก์ของเรามีขนาดใหญ่ System Restore ก็จะกันไว้มากเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราเสียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไปโดยเปล่าประโยชน์

ปรับค่าใน System Restore ได้โดย
  • คลิกขวา My computer > Proprieties
  • ไปแถบ System Restore ก็เลื่อนให้พอดีๆ หรือประมาณ 5% ก็พอ
  • หรือถ้าใครไม่ใช้ก็ปิด System Restore ไปเลย โดยกดไปที่ Turn off System Restore on all drives

system-restore

หมายเหตุ : การปิด System Restore จะทำให้เรา Restore เวลาระบบมีปัญหากลับมาไม่ได้Tags.

ตั้งค่า system restore win7, การตั้งค่า system restore, วิธีตั้งค่า system restore

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *