แป้นพิมพ์ลัดปุ่มโลโก้ Windows [Windows 7]

Home  »  How toTip   »   แป้นพิมพ์ลัดปุ่มโลโก้ Windows [Windows 7]

แป้นพิมพ์ลัดหรือหลายคนเรียกว่าคีย์ลัดนั้น เป็นการกดปุ่มคำสั่งบนแป้นพิมพ์ (Keyword) ตั้งแต่ 2 ปุ่มขึ้นไป โดยเราไม่ต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น แป้นพิมพ์ลัดจะช่วยให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณทำได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณสามารถทำงานกับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยครับ

บทความนี้เป็นเรื่องของการใช้ปุ่มโลโก้ Windows พร้อมกับปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ เพื่อที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 ให้รวดเร็วขึ้น บางคำสั่งใช้กับ Windows เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ด้วย

ปุ่มโลโก้ Windows
ปุ่มโลโก้ Windows

 

แป้นพิมพ์ลัด เพื่อกระทำ
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหรือปิดเมนูเริ่ม
แป้นโลโก้ Windows+Pause
แสดงกล่องโต้ตอบ ‘คุณสมบัติของระบบ’
แป้นโลโก้ Windows +D
แสดงเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows +M
ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows+Shift+M
คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดไปยังเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows +E
เปิด ‘คอมพิวเตอร์’
แป้นโลโก้ Windows +F
ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์
Ctrl+แป้นโลโก้ Windows+F
ค้นหาคอมพิวเตอร์ (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows +L
ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสลับผู้ใช้
แป้นโลโก้ Windows +R
เปิดกล่องโต้ตอบ ‘เรียกใช้’
แป้นโลโก้ Windows +T
วนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เริ่มโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ให้สลับไปยังโปรแกรมดังกล่าว
Shift+แป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข
Ctrl+แป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
สลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข
Alt+แป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เปิดรายการทางลัดสำหรับโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข
แป้นโลโก้ Windows+Tab
วนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D
Ctrl+แป้นโลโก้ Windows+Tab
ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D
Ctrl+แป้นโลโก้ Windows+B
สลับไปยังโปรแกรมที่แสดงข้อความในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows+Spacebar
แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows +ลูกศรขึ้น
ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows +ลูกศรซ้าย
ขยายหน้าต่างไปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows +ลูกศรขวา
ขยายหน้าต่างไปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows +ลูกศรลง
ย่อหน้าต่างให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows+Home
ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด ยกเว้นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows+Shift+ลูกศรขึ้น
ยืดหน้าต่างไปจนสุดด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows+Shift+ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา
ย้ายหน้าต่างจากจอภาพหนึ่งไปยังอีกจอภาพหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows +P
เลือกโหมดการแสดงงานนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows +G
วนรอบโปรแกรมเบ็ดเตล็ดต่างๆ
แป้นโลโก้ Windows +U
เปิด ‘ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง’
แป้นโลโก้ Windows +X
เปิด Windows Mobility Center

หลายๆ คำสั่งผมก็ยังไม่เคยลองใช้นะครับ เพื่อนๆ ลองใช้ดู ถ้าคล่องแล้วจะทำให้การใช้คอมฯของราเร็วขึ้นมาก

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *