ลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นในวินโดวส์เอกซ์พีด้วย Notepad

Home  »  How toWindows   »   ลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นในวินโดวส์เอกซ์พีด้วย Notepad

ไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือเรียกว่าไฟล์ขยะในระบบปฏิบัติการวินโดว์นั้น เกิดจากการใช้งานปกติประจำวันของเรานั่นเองซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ใส่ใจ โดยไฟล์ขยะเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆ ส่วนมากจะอยู่ในไดร์ C

ไฟล์ขยะเกิดมาจาก

  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ
  • การติดตั้งโปรแกรม
  • หรือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
delete temp files by notepad
ลบไฟล์ขยะจาก %Temp% มีผลอะไรกับเครื่องไหม ?
ที่จริงไฟล์ขยะก็พอจะมีประโยชน์เหมือนกันคือ ทำให้เวลาเราเรียกใช้งานไฟล์นั้น ๆ จะสามารทำงานได้รวดเร็ว

แต่มีข้อเสียคือ มันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานเป็นประจำทำให้เปลืองพื้นที่และคอมจะช้าลง และควรลบไฟล์พวกนี้เป็นประจำ เพราะมันจะสามารถเพิ่มเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณได้

วิธีการลบไฟล์ขยะ 

ปกติในระบบวินโดว์จะมีเครื่องจัดการลบไฟล์ขยะให้อยู่แล้วชื่อ Disk Cleanup แต่ถ้าไฟล์เยอะจะเสียเวลาในการคำนวนกว่าจะทำการลบได้ก็นานพอสมควร วันนี้ผมเลยจะนำเสนอวิธีลบไฟล์ขยะแบบสะดวกรวดเร็วโดยเขียนคำสั่งในโปรแกรม Notepad นั่นเอง

วิธีการลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นใน Windows XP ด้วย Notepad

  • ให้เปิดโปรแกรม Notepad โดยไปที่ Start > All programs > Accessories > Notepad
  • คัดลอกข้อความด้านล่างเหล่านี้ ไปวางใน Notepad

@echo of
del “C:\Documents and Settings\USER\Cookies”\*.*/s/q/f
del “C:\WINDOWS\Temp”\*.*/s/q/f
del “C:\DOCUME~1\USER\LOCALS~1\Temp”\*.*/s/q/f
del “C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5″\*.*/s/q/f
del “C:\WINDOWS\Prefetch”\*.*/s/q/f

  • ให้เปลี่ยนคำว่า USER เป็นชื่อ  USER ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (วิธีการดู USER ให้ดูในวีดีโอด้านล่าง)
  • บันทึกโดยไปที่ File > Save As
  • เปลี่ยนตรง Save as type เป็น All Files
  • ตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ แต่ใส่ .bat ต่อท้าย เช่น Clear.bat เป็นต้น
  • ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ได้่เพื่อใช้งานได้เลย

วีดีโอสาธิตการลบไฟล์ขยะด้วย Notepad

Tags.

ลบไฟล์ไม่ได้, วิธีลบไฟล์ที่ลบไม่ได้, คอมไม่จําวันที่, วิธีลบไฟล์ที่ลบไม่ได้ windows 7, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็น, การลบไฟล์ที่ไม่จําเป็น, วิธีลบโปรแกรมที่ไม่จําเป็น, วิธีลบโปรแกรมที่ไม่จําเป็น windows xp

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *