Eadweard J. Muybridge

Home  »  Doodles   »   Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge
Eadweard J. Muybridge

Eadweard J. Muybridge โลโก้ doodles วันนี้ แล้ว Eadweard J. Muybridge คือใคร ? เขาเกิดเมื่อวันที่ เกิด 9 เมษายน ค.ศ. 1830 ที่เมือง Kingston upon Thames ประเทศอังกฤษ.

ต่อมาในปี 1855 เขาได้อพยพไปอาศัยที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เริ่มทำงานเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ ที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งในเมืองซานฟรานซิสโก

Eadweard J. Muybridge ได้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะอย่่างรุนแรง และไม่กี่ปีก็ได้กลับไปพักฟื้นที่ประเทศอังกฤษ ขณะที่พักฟื้นเขาได้ศึกษากระบวนการถ่ายภาพ wet-collodion อย่างจริงจัง ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1861 – 1866 และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว กลายเป็นช่างภาพ

Eadweard J. Muybridge ได้บุกเบิกเทคนิคภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ โดยการใช้กล้องถ่ายภาพหลายตัว ทำการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของสัตว์ในช่วงเวลาต่างกันแล้วนำภาพที่ได้ทั้งหมดนั้นมาฉายบนอุปกรณ์ที่เรียกว่า *zoopraxiscope ซึ่งเขาเป็นผู้สร้างเอง.

Eadweard Muybridge ได้เสียชีวิตในวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1904 ในเมือง Kingston upon Thames ประเทศอังกฤษบ้านเกิดของเขา ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องของเขา

 

*zoopraxiscope เป็นอุปกรณ์ฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลก ซึ่งจะวาดรูปภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ละภาพลงบนจานแก้ว แล้วนำจานแก้วนั้นไปหมุนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้น

 ผลงานของ Eadweard J. Muybridge

 

Tags.

Eadweard J Muybridge, muybridge, Eadweard Muybridge

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *