Error Code CANON MP258 พร้อมวิธีแก้ไข

Home  »  Printer   »   Error Code CANON MP258 พร้อมวิธีแก้ไข

ERROR CODE CANON MP258
บอกสาเหตุพร้อมวิธีแก้ไข

1. P02  (Carriage  error) : ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก เกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก  การแปลงสัญญาณ (จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์) แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน

แก้ไขโดย :
1.  ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน

2.  ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือ สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ อาจจะขาดหรือเลอะหมึก

3.  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้

– ชุดติตตั้งหัวพิมพ์  หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriage  unit)

– สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ

– แผงวงจร (logic board)

———————————-

2. P03 (Line feed  error) : ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัด  line feed (LF)    เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

แก้ไขโดย : อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้

– สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film)  อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง

– แผงวงจร logic  board

———————————-

3. P05 (ASF cam sensor error) : sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด  ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ  กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน

แก้ไขโดย : เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งาน  ดังนี้

–  ASF/PE sensor  unit

– Drive unit

– แผงวงจร  logic board

———————————–

4. P06 (Internal  temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ

แก้ไขโดย : เปลี่ยนแผงวงจรใหม่

———————————-

5. P07  (Ink  absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม

แก้ไขโดย : เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter

———————————

6. P08  (Print head  temperature  rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด

แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่และ/หรือเปลี่ยน  logic board  ใหม่

——————————–

7. P09 (EEPROM  error) : หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory ( แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า

แก้ไขโดย : เปลี่ยน  logic  board  ใหม่

——————————-

8. P10  (VH  monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย

แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยน  แผงวงจรใหม่

——————————–

9. P15 (USB VBUS  over current) : กระแสไฟมากเกินไป  ลองถอดสาย USB ออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเมนบอร์ดเสีย

แก้ไขโดย : เปลี่ยน  logic board  ใหม่

——————————

10. P20  (Other hardware error) : ความผิดพลาดของ  hardware อื่นๆ

แก้ไขโดย : เปลี่ยน  logic  board ใหม่

——————————

11. P22  (Scanner  error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด

แก้ไขโดย : เปลี่ยน scanner  unit  ใหม่หรือเปลี่ยน logic  board ใหม่

——————————

12.  E04 :  ตลับหมึกหมด
แก้ไขโดย กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

——————————

13.  E16 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน
แก้ไขโดย กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

Tags.

mp287 p07, p07 mp 287, e13 mp287, e13 mp258, mp287 p10, mp258 e13, canon mp258 e13, p10 mp287, canon e13, p08 mp287

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *