เข้า Safe mode ไม่ได้ เราช่วยท่านได้

Home  »  How toWindowsปัญหาไวรัส   »   เข้า Safe mode ไม่ได้ เราช่วยท่านได้

เข้า Safe mode ไม่ได้ ทำอย่างไรดี ?

สำหรับคนที่ต้องแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เป็นประจำโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์นั้น จะรู้จัก Safe mode เป็นอย่างดี เพราะ Safe mode เป็นโหมดที่ไม่มีการโหลดไดรเวอร์หรือ service ต่างๆ ทำให้กำจัดไวรัสได้ประสิทธิภาพมากกว่า Normal mode

เข้า Safe mode ไม่ได้ ทำอย่างไรดี ?

แต่ถ้าเจอไวรัสบางชนิดที่ทำลายไฟล์ระบบหรือ Registry ของระบบจนทำให้เข้า Safe mode ไม่ได้อาการคือพอเลือกเข้า Safe mode แล้วรันตัวหนังสือยาวๆเต็มหน้า จากนั้นก็หายวับกลับไปรีสตาร์ทใหม่ทำให้เข้า Safe mode ไม่ได้สักที และทำให้กำจัดไวรัสไม่ได้ หลายคนอาจจะตัดสินใจฟอร์แมตเครื่องแล้วลงวินโดว์ใหม่

แต่เดี๋ยวก่อนครับผมมีทางออกให้ โดยการปรับแต่ง Registry นิดหน่อยก็สามารถเข้า Safe mode ได้ปกติแล้วครับ

วิธีการแก้ไขปัญหาเข้า Safe mode ไม่ได้ สำหรับ Windows XP 

 • เปิดโปรแกรม Notepad โดยไปที่ Start -> All programs -> Accessories -> Notepad
 • ทำการคัดลอกโค้ดด้านล่่างนี้ไปวาง

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot]
“AlternateShell”=”cmd.exe”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys]
@=”FSFilter System Recovery”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
@=”Universal Serial Bus controllers”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”CD-ROM Drive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”DiskDrive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Standard floppy disk controller”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Hdc”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Keyboard”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Mouse”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”PCMCIA Adapters”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”SCSIAdapter”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”System”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Floppy disk drive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
@=”Volume”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]
@=”Human Interface Devices”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys]
@=”FSFilter System Recovery”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI]
@=”Driver Group”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys]
@=”Driver”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC]
@=”Service”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
@=”Universal Serial Bus controllers”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”CD-ROM Drive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”DiskDrive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Standard floppy disk controller”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Hdc”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Keyboard”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Mouse”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Net”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”NetClient”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”NetService”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”NetTrans”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”PCMCIA Adapters”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”SCSIAdapter”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”System”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@=”Floppy disk drive”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
@=”Volume”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]
@=”Human Interface Devices”

 • บันทึกไฟล์โดยไปที่ File -> Save As

Save mode Fix

 • ช่อง Save as type เลือก All Files
 • ช่อง File Name ใส่ชื่ออะไรก็ได้ และใส่นามสกุล .reg เช่น SafemodeFixWinXP.reg
 • ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ SafemodeFixWinXP.reg จะมีหน้าต่างขึ้นมาถาม ให้ตอบ Yes

Save mode Fix

 • และจะมีหน้าต่างถามอีก ก็ให้ตอบ OK

Save mode Fix

 • แล้วก็รีสตาร์ทเครื่อง เตรียมกด F8 เพื่อเข้าสู่ Safe mode ได้เลยครับ
ปล. ถ้าสร้างไฟล์เองไม่ได้ก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทำไว้ที่นี่ครับ SafemodeFixWinXP.zip

 

 

 

Tags.

เข้า safe mode ไม่ได้, เข้าเซฟโหมดไม่ได้, เข้าsafe mode ไม่ได้, เข้าsafe modeไม่ได้, safe mode เข้าไม่ได้, เข้าวินโดว์ไม่ได้ เข้าเซฟโหมดไม่ได้, windows xp เข้า safe mode ไม่ได้, เข้า safe mode windows xp ไม่ได้, เข้า safe mode ไม่ได้ xp, เข้า safe mode

About the author: Com250

ชอบเขียนเรื่องราวการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

Related Posts

12 Comments

 1. คัดลอกไม่ได้อะคับ เเล้วดาวโหลดไฟลที่ทำไว้ไห้ไม่ได้อะคับ ช่วยทีคับพี่

 2. ทำแล้วครับ ทำตามขั้นตอน ลอง โหลด file ก็แล้ว มันยังรัน ตัวหนังสือ รัวๆ เหมือนเดิม เฮ้อออออ~ ช่วยด้วยยยยยยยยค้าบบบบบบบ ! TT

 3. ใช่ครับ ในเมื่อเครื่องเข้า windows และ safe mode ไม่ได้ จะเข้าไปแก้ไขได้เหรอ หน้าจอก็ดำสนิดค้างอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนเลย

  1. คืองี้ครับ จะมีกรณีที่ว่าสามารถเข้าโหมดปกติได้ แต่เข้า safe mode ไม่ได้ครับ เพราะไวรัสซ่อนการเข้า safe mode ไว้ กรณีนี้แก้ตามนี้ได้เลยครับ แต่ถ้าหน้าจอมืดทั้งโหมดปกติแลtเซฟโหมด อันนั้นต้องรีแพรวินโดวืหรือลงใหม่ไปเลยครับ ^^

 4. งงครับ ในเมื่อเครื่องเข้า windows และ safe mode ไม่ได้แล้วผมจะนำไฟล์นี้ไปไว้ที่ไหนอ่ะครับ

  1. จากประสบการณ์ตรงผมเลยนะครับคือ ไวรัสทำให้เข้าเซฟโหมดไม่ได้ แต่ วินโดว์ปกติยังเข้าได้ เราก็ทำแบบนี้ในโหมดปกติครับ แล้วเข้าไปแก้ไวรัสในเซฟโหมด

 5. ผมเข้า windows ไม่ได้ด้วยอ่าฮะ ทำการแก้ไข้ไม่ได้เลย – –

 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์แล้วมันขึ้น registry disable by adminstrator ทำไงดี พอrestart เข้า safemode มันขึ้นจอฟ้า

  1. ไม่ทราบว่าใช้ WindowsXP ไหมครับ แล้วได้เข้าใช้ User ที่เป็น adminstrator ไหมครับ ลองเช็คใน Control Panel ดูครับ

   1. ช่วยด้วยครับ ไปตั้งค่า /safeboot ไว้ เครื่อง restart วน ทำให้เข้า window ไม่ได้เลย
    ช่วยแนะนำด้วยครับ
    basicken@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *